skip to Main Content
IJsclub Winterwille Wommels

23 november ledenvergadering

23 november om 20:00 uur zal onze jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden in It Reade Hynder. We geven een update  van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en er zal een winterquiz gehouden worden, waarmee kaartjes te winnen zijn voor een schaatsevenement. Alle leden en nieuwe leden zijn harte welkom!

De agenda ziet er als volgt uit:

AGENDA

  • Opening
  • Notulen
  • Jaarverslag secretaris
  • Verslag penningmeester
  • Verslag kascommissie

PAUZE MET SPORTQUIZ

  • Ingekomen stukken
  • Kluswerkzaamheden
  • Bestuursverkiezing

Voorzitter                            Luuk van Ruiten

Penningmeester                 Pascal de Boer

Secretaris                           Berber Akkerman

Ledenadministratie             Gretha Metzlar

Vrijwilligerscoördinatie        Otie Metzlar (aftredend)

Activiteitencommissie         Harm Kappe

Onderhoud en activiteiten   Sybren Hoekstra

Voorstellen nieuwe bestuursleden:

Om compact en slagvaardig te blijven, denken we dat het voldoende zou moeten zijn om met de huidige zes leden het bestuur te vormen.

Back To Top